Điều Khoản Sử Dụng

Cảm ơn các bạn đã truy cập giabaonhieutien.com để tìm hiểu về các điều khoản sử dụng khi sử dụng các dịch vụ tại web chúng tôi.

Chấp nhận các Điều khoản sử dụng

Khi bạn sử dụng các dịch vụ nào website giaobaonhieutien.com thì bắt buộc bạn phải chấp nhận và tuân thủ các điều khoản sử dụng của chúng tôi dưới đây. Nếu bạn không đồng ý bất cứ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật tại website hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng giaobaonhieutien.

Truy cập và sử dụng

Giabaonhieutien bảo lưu uyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà website cung cấp vào bất cứ lúc nào, theo quyết định của website mà không cần báo trước.

Chúng tôi cung cấp mọi thông tin miễn phí đến tất cả mọi người. Không được truy cập trái phép vào các trang không công khai, bằng phương pháp nào đó không thông qua giao diện và hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp.

Giabaonhieutien sẽ tạm ngừng hoặc ngừng ngay các dịch vụ nếu bạn không tuân thủ các điều khoản/chính sách nếu chúng tôi phát hiện hành vi sai phạm, không đúng đắn.

Quyền sở hữu trí tuệ

Các Điều khoản sử dụng cho phép bạn sử dụng các dịch vụ của Giabaonhieutien cho cá nhân, cho mục đích phi thương mại. Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên Giabaonhieutien ngoại trừ trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính/ trình duyệt web mà bạn sử dụng, cần thiết cho việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin.

Hành vi nghiêm cấm

Cách dịch vụ của Giabaonhieutien.com bạn chỉ được sử dụng một cách hợp pháp, đúng mục đích và phải phù hợp với các điều kiện, điều khoản của chúng tôi. Bạn tuyệt đối không được quyền sử dụng các dịch vụ của Infofinance.vn cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật.

Nghiêm cấm sử dụng các từ ngữ:

  • Sử dụng từ ngữ thô tục.
  • Xúc phạm nhân phẩm danh dự của người khác.
  • Có những lời lẽ khiêu khích, cổ súy người khác làm trái pháp luật.
  • Bàn chuyện chính trị, tôn giáo.

Đóng góp của thành viên

Bất kỳ thông tin nào bạn gửi đến các Liên hệ của Giabaonhieutien.com sẽ không được coi là các thông tin bảo mật. Bằng cách cung cấp bất kỳ đóng góp nào đến website, bạn cấp cho website quyền không thể thu hồi, đầy đủ, vĩnh viễn, và miễn phí để tái xuất bản, trưng bày, phân phối, sửa đổi.

Bạn đảm bảo tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác và phù hợp của các thông tin đó. Giabaonhieutien.com không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào, về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ đóng góp nào của người dùng.

Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào, Giabaonhieutien.com sẽ không chịu trách nhiệm với bạn. Hoặc bất kỳ người nào khác/ bên thứ ba nào khác cho mọi hậu quả phát sinh bên ngoài. Hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng và/hoặc những dịch vụ của Giabaonhieutien.com.

Với các điều khoản sử dụng trên, hi vọng các bạn tuân thủ để tránh ra những trường hợp vi phạm không đáng kể. Cảm ơn các bạn đã theo dõi!